News:

Important:

 • 2017/11/08:

  Several bachelor and master theses are available in the lab. Areas of structrual biology, cutting edge mass spectrometry and cell signalling are awaiting new students. Check the tab Teaching.

Výuka

Volná témata bakalářských a diplomových prací

Diplomové práce

 • Radikálové značení proteinů jako nástroj validace biologických terapeutik.
  školitel: Petr Novák

 • Purifikace a charakterizace aspergilopepsinu a jeho využití pro štěpení proteinů v experimentech vodík/deuteriové výměny.
  školitel: Petr Man

 • Příprava oryzapsinu pro štěpení proteinů v experimentech vodík/deuteriové výměny.
  školitel: Petr Man

 • Příprava afinitních povrchů pro hmotnostní spektrometrii.
  školitel: Petr Pompach

 • Příprava fluorescenčně značeného receptoru NK buněk pro studium dynamiky v savčích buňkách.
  školitel: Petr Novák

Bakalářské práce

 • Optimalizace chemického sítění proteinu s nukleovou kyselinou.
  školitel: Petr Novák

 • Příprava afinitních nosičů pro klinickou diagnostiku.
  školitel: Petr Pompach

 • Produkce a purifikace proteinu s využitím pro strukturní hmotnostní spektrometrii.
  školitel: Daniel Kavan

 • Počítačové zpracování hmotnostně spektrometrických dat.
  školitel: Daniel Kavan

 • Rekombinatní příprava extracelulární části myšího receptoru Clrb.
  školitel: Petr Novák

 • Úloha kaspas během buněčné smrti indukované novými naftochinony.
  školitel: Karel Vališ

Výuka – Katedra Biochemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova