News:

Important:

 • 2019/08/15:

  Do you want to analyze your samples at some top European proteomics lab? Apply for the access within the EPIC-XS consortium. Second round of submissions closes on Sep 30, 2019.

 • 2019/03/27:

  We are part of another Horizon 2020 project EPIC-XS (reg. no 823839) focused on the cutting edge proteomic techniques. This project provides Trans-National Access and also focuses on the development of the techniques.

 • 2018/01/03:

  Our lab is a part of Horizon 2020 project EU FT-ICR MS (reg. no 731077). Through this project you can access our expertise as well as other participating FT-ICR labs. Check Trans-National Acess web section for more details. Also, various FT-ICR focused courses and schools are organized by the labs participating in the project.

 • 2017/12/20:

  Bachelor and master theses are available in the lab. Areas of structrual biology, cutting edge mass spectrometry and cell signalling are awaiting new students. Check the tab Teaching.

Výuka

Volná témata bakalářských a diplomových prací

Diplomové práce

 • Produkce a purifikace proteinu s využitím pro hmotnostní spektrometrii
  školitel: Daniel Kavan

 • Počítačové zpracování dat z hmotnostní spektrometrie.
  školitel: Daniel Kavan

Bakalářské práce

 • Optimalizace chemického sítění proteinu s nukleovou kyselinou.
  školitel: Petr Novák

 • Příprava afinitních nosičů pro klinickou diagnostiku.
  školitel: Petr Pompach

 • Validace biologických terapeutik radikálovým značením proteinů.
  školitel: Zdeněk Kukačka

Výuka – Katedra Biochemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova